Zeynep Atalay Yazar arşivi

Lifecycle Marketing

Dijitalleşmenin Hayatımızda Sonsuza Kadar Değiştirdiği 5 Yenilik

Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşme herhangi bir işi, eşyayı veya servisi dijital hale getirmek, dijital bir mecrada sunmak veya dijital imkanlarla farklı bir iş modeli yaratmaktır.

1990’lardan bu yana hayatımızı önemli ölçüde etkileyen dijitalleşme, hem bugün hem de gelecekte bizleri etkilemeye devam edecek.

Peki hepimizin hayatında kalıcı bir yeri olan dijital dönüşüm hangi alanlarda yaşandı?

Devamı…